АРИЛЖАА ХААЛТТАЙ 09:00 - 16:00
Өсөлттэй 2024.06.18 17:25 Сүүлийн ханш
Тикер Үнэ Өөрчлөлт % Өөрчлөлт дүн
INQ 550 +0.36% 2.00
MOST 44.5 +10.11% 4.50

INQ

INQ ETF

550.00 +0.36%

дэлгэрэнгүй
52 долоо хоногийн дундаж 550
Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 548
Нийт хувьцааны тоо 163,478
Нээлтийн ханш 540
Арилжаалагдсан үнийн дүн 104,310
Авах дээд үнэ(536₮) Зарах доод үнэ(549₮)

MOST

МОСТ Финтек ХК

44.50 +10.11%

дэлгэрэнгүй
52 долоо хоногийн дундаж 45.85
Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 40
Нийт хувьцааны тоо 485,969,700
Нээлтийн ханш 40
Зах зээлийн үнэлгээ 21,625,651,650
Арилжаалагдсан үнийн дүн 138,060
Авах дээд үнэ(36₮) Зарах доод үнэ(44.81₮)
Бууралттай 2024.06.18 17:25 Сүүлийн ханш
Тикер Үнэ Өөрчлөлт % Өөрчлөлт дүн
Сүүлийн 24 цагт бууралттай бүтээгдэхүүн байхгүй байна
Идэвхтэй 2024.06.18 17:25 Сүүлийн ханш
Тикер Үнэ Өөрчлөлт % Өөрчлөлт дүн
MOST 44.5 +10.11% 4.50
AND 29 0.00% 0.00
INQ 550 +0.36% 2.00

MOST

МОСТ Финтек ХК

44.50 +10.11%

дэлгэрэнгүй
52 долоо хоногийн дундаж 45.85
Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 40
Нийт хувьцааны тоо 485,969,700
Нээлтийн ханш 40
Зах зээлийн үнэлгээ 21,625,651,650
Арилжаалагдсан үнийн дүн 138,060
Авах дээд үнэ(36₮) Зарах доод үнэ(44.81₮)

AND

Анд Энерги ХК

29.00 +0.00%

дэлгэрэнгүй
52 долоо хоногийн дундаж 40.325
Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 29
Нийт хувьцааны тоо 78,070,758
Нээлтийн ханш 29
Зах зээлийн үнэлгээ 2,264,051,982
Арилжаалагдсан үнийн дүн 14,500
Авах дээд үнэ(28₮) Зарах доод үнэ(0₮)

INQ

INQ ETF

550.00 +0.36%

дэлгэрэнгүй
52 долоо хоногийн дундаж 550
Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 548
Нийт хувьцааны тоо 163,478
Нээлтийн ханш 540
Арилжаалагдсан үнийн дүн 104,310
Авах дээд үнэ(536₮) Зарах доод үнэ(549₮)